EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

1) За кого е предназначен наръчник ГРАЖДАНИ?
Наръчникът е предназначен за учители в гимназиален етап. Неговата цел е да улесни и насърчи  използването  на уроци, развиващи гражданската компететност в  учебната програма. Наръчникът предлага на учителите конкретни методически разработки, които могат да използват при провеждането на часовете.

 

2) Каква е целевата възрастова група на учениците, за които са предназначени уроците в ГРАЖДАНИ?  
Уроци са предназначени за ученици в гимназиален етап  - на 14 и повече години. 

3) Може ли уроците да се използват за занимания с по-малки ученици?
Проектът ГРАЖДАНИ беше фокусиран върху възрастовата група а учениците от гимназиален етап, но уроците могат да бъдат използвани и про по-ранни възрастови групи, при условие, че подходите се адаптират за техните нужди и потребности.

 

4) Възможно ли е да се използват уроците от наръчника безплатно?
Да, наръчникът се ползва безвъзмездно. Той е разработен с финансиране от Европейския съюз и неговото разпространение е напълно безплатно.

 

5) Трябва ли наръчникът ГРАЖДАНИ да се използва в целостта си или е възможно да се използват само някои от неговите елементи?
Наръчникът не е задължително да се използва в цялост.  Възможно е да се използват само подбрани уроци или упражнения, в зависимост от нуждите на ученици и учители.

 

6) Може да се променя или модифицира материал от наръчник ГРАЖДАНИ за собствени нужди?
Да, но е важно винаги да информирате за промяната. Материалите в наръчник ГРАЖДАНИ  са защитени с авторско право. Ако искате да ги използвате в работата си (например в статия или презентация), моля, посочете изрично, че материалът, който използвате  е резултат от Проект ГРАЖДАНИ, който се реализира в рамките на програма "Коменски" на ЕС.

 

7) Къде можете да намерите повече информация за гражданската компетентност?
Партньорите по проект ГРАЖДАНИ събраха за ваше удобство препоръчителна библиография върху преподаването на гражданска компететност, която ще намерите на сайта на проекта http://www.civicoproject.eu/vrc_pl.php в рубриката Виртуален ресурсен център .

  8) Ако използвам материали от ГРАЖДАНИ по време на моите уроци, предполагам, че авторите биха искали да получат обратна информация. Кой трябва да изпрати тази информация?
Авторите на наръчника ще бъдат благодарни да получат бележки и предложения  за уроците включени в ГРАЖДАНИ. За да се свържете с тях използвайте адресите за контакт от уеб сайта на проекта.
 

9) Мога ли да се свържа с автора на наръчник ГРАЖДАНИ?
Да, моля изпращайте вашите въпроси към адресите за контакт от уеб сайта на проекта.

 

10) Наръчник граждани бил ли е вече изпробван в реални условия?
Да, през март 2012 г. са проведени тестови изпитания с ученици на всички  уроци, включени в наръчник ГРАЖДАНИ в четири европейски страни (Полша, Дания, България, Италия). Наръчникът е тествана в 8 училища (по две за всяка страна) в продължение на няколко месеца.

 

11) Изисква ли се някаква специална подготовка от страна на учителите за провеждане на уроци, въз основа на методическите разработки в наръчник ГРАЖДАНИ?
Не е необходима специална подготовка на професионалните учители, за да използват методическите разработки.  Но успешното им използване изисква да познавате параметрите на гражданската компететност и да имате известни умения в прилагането на активни дидактически методи. Препоръчаме също да прочетете целия наръчник, за да имате поглед върху всички разработки когато избирате най-подходящите за вашите ученици.

 

12) Има ли някакви обучения за учителите, насочени към това как да използвате наръчник?
Да, всяка институция-партньор има програма за 1 дневни обучителни семинари за използването на наръчник ГРАЖДАНИ. Моля свържете се с партньорските институции, за да получите повече информация за конкретни дати и места.

 

13) Ще могат ли участващите училища да споделят по-широко материали?
Този аспект на проекта е част от устойчивостта и ние се надяваме, че сътрудничеството  ще се продължи. Проектът се стреми да насърчава и подкрепят широкия обмен на идеи и практики и партньора от вашата страна може да ви предостави повече подробности.

 

14) Има ли финансиране за учители и ученици да пътуват и да си сътрудничат по проект, свързан с темата?
A: Не от фондовете на този проект, но ние ви насърчаваме да се запознаете с информацията за програмите на ЕС в областта на образованието, след които има мерки подкрепящи такива дейности. Партньорите публикуват на този сайт някои линкове за източници на такава финансова подкрепа.

   

В случай на специфични въпроси, които не присъстват в FAQ, можете да изпратите заявка директно на партньорите (електронна поща в Partners / контакт). Техническият персонал на Civico ще даде отговор на вашите въпроси в най-кратки срокове. Въпреки това, по време на реакцията може да варира в зависимост от сложността на въпроса.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j