EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

FAQ

 

1) Dlaczego warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat kompetencji obywatelskich?
Promocja kompetencji obywatelskich ma ogromne znaczenie dla kształtowania przyszłości i jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Komisja Europejska podkreśla, że konieczne jest jak najwcześniejsze zaangażowanie w kształcenie powyższych kompetencji wśród jak najmłodszych uczniów.

2) Dlaczego nauczanie kompetencji obywatelskich w szkole jest ważne?
Ponieważ kompetencje obywatelskie pomagają uczniom być aktywnymi uczestnikami życia obywatelskiego.  Bardzo cenne jest, aby uczniowie od najmłodszych lat posiadali „narzędzia”, dzięki którym z sukcesem będą radzili sobie jako świadomi członkowie społeczności. Jest to kwestia aktywności, umiejętności współpracy w różnych środowiskach, umiejętności spełniania zadań jako obywatel, a także możliwości wpływu na życie codzienne swoje i innych obywateli.

 

3) Do kogo adresowany jest podręcznik CIVICO?
Podręcznik adresowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ogólnokształcących. Stawia sobie za cel promowanie włączania lekcji o kompetencjach obywatelskich do szkolnych programów nauczania. Podręcznik oferuje nauczycielom konkretne scenariusze ćwiczeń, które mogą zastosować na swoich lekcjach.

 

4) Z myślą o jakiej grupie wiekowej uczniów tworzono lekcje Civico?
Lekcje są adresowane do uczniów gimnazjów i liceów – zgodnie z aplikacją powinni to być uczniowie 14+

 

5) Czy podręcznik można także wykorzystywać na lekcjach z uczniami młodszymi niż  14 lat?
Projekt i jego rezultaty były tworzone z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i średnich, ale inni użytkownicy mogą oczywiście inspirować się jego zawartością, specyfiką zastosowanych metodologii dydaktycznych, a nawet adaptować lekcje do swoich potrzeb związanych z kształceniem umiejętności obywatelskich

 

6) Czy można wykorzystywać scenariusze lekcji zamieszczone w podręcznika bez noszenia żadnych opłat za korzystanie z nich?
Tak. Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i jego dystrybucja jest całkowicie bezpłatna. Autorzy projektu nie pobierają żadnych opłat za korzystanie z podręcznika CIVICO

 

7) Czy podręcznik CIVICO musi być stosowany w całości czy też możliwe jest wykorzystywanie tylko niektórych jego elementów?
Podręcznik nie musi być stosowany w całości. Można korzystać tylko z wybranych ćwiczeń, w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli

 

8) Czy zawarte w podręczniku CIVICO materiały można zmieniać lub modyfikować do własnych potrzeb?
Tak, ale zawsze trzeba informować o dokonanej modyfikacji. Materiały te są chronione prawem autorskim. Jeśli chcielibyście się Państwo na nie powołać w swojej pracy (np. w artykule czy też prezentacji), bardzo prosimy zawsze umieszczać informację, iż materiały te są rezultatem projektu CIVICO, który był realizowany w ramach unijnego programu Comenius

 

9) Gdzie można dowiedzieć czegoś więcej na temat kompetencji obywatelskich?
Partnerstwo zgromadziło rekomendowaną bibliografię na temat nauczania kompetencji społecznych. Listę zalecanych pozycji można odnaleźć na stronie internetowej projektu: w http://www.civicoproject.eu/vrc_pl.php dziale Virtual Resorce Centre

 

10) Jeśli wykorzystam materiały CIVICO w czasie swoich lekcjach, podziewam się, że autorzy będą chcieli znać naszą opinię. Do kogo mam wysłać takie informacje?
Autorzy podręcznika będą wdzięczni, jeśli uwagi do lekcji CIVICO zostaną przesłane na adresy kontaktowe zawarte na stronie internetowej projektu

 

11) Czy mogę się kontaktować z autorem scenariuszy lekcyjnych zawartych w podręczniku?
Tak, prosimy o wysyłanie pytań do autorów na adresy kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej projektu

 

12) Czy podręcznik CIVICO był już testowany?
Tak, w marcu 2012 zakończyła się faza testowania podręcznika w 4 krajach europejskich (Polska, Dania, Bułgaria, Włochy). Podręcznik był testowany w 8 szkołach (2.szkoły w każdym kraju) przez kilka miesięcy.

 

13)Czy konieczne jest specjalne przygotowanie nauczycieli, aby prowadzić lekcje oparte o scenariusze z Podręcznika?
Nie są konieczne żadne wcześniejsze szkolenia, ale przydatne będzie wcześniejsze zapoznanie się z tematem „kompetencje obywatelskie” zaprezentowanym na naszej stronie internetowej, zaleca się również przeczytanie całego podręcznika, aby zrozumieć, które jego części są najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia w klasach prowadzonych przez nauczyciela.

 

14) Czy są planowane jakieś szkolenia adresowane do nauczycieli, jak korzystać z podręcznika?
Tak, każda partnerska instytucja zobowiązana jest zorganizować 2 warsztaty szkoleniowe na temat projektu CIVICO do końca września 2012. Prosimy o kontakt z instytucjami partnerskimi, aby uzyskać informacje na temat konkretnych dat i miejsc

  15)Czy szkoły, które chciałyby korzystać z Podręcznika muszą być z krajów partnerskich projektu?
Nie, mogą być z innych krajów: Podręcznik po fazie pilotażowej w krajach partnerskich był również promowany  w innych europejskich szkołach spoza partnerstwa.
 

16) Czy Podręcznik będzie dostępny na stronie internetowej projektu nawet po jego zakończeniu?
Tak, również po zakończeniu projektu Podręcznik można będzie pobrać ze strony internetowej.

 

17) Czy szkoły korzystające z podręcznika mogą go promować wśród innych instytucji? Korzystanie z podręcznika po zakończeniu trwania projektu przez różne instytucje jest jednym z głównych założeń projektu, żywimy nadzieję, iż uda nam się nawiązać kontakty z wieloma instytucjami, które są zainteresowane tą tematyką. Partnerzy projektowi będą służyć pomocą instytucjom, które będą chciały uczestniczyć w dalszej promocji podręcznika.

   

W przypadku szczegółowych pytań, które nie są obecne w FAQ, można wysłać bezpośrednio do partnerów "(e-mail w Partnerzy / Kontakt).Personel techniczny civico udzielą odpowiedzi na pytania w najkrótszym możliwym czasie. Jednak, czas reakcji może zmieniać się w zależności od stopnia złożoności pytań.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j