EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

Присъединете се към нашия пощенски списък

    

Civico ще бъдат представени на конференция YOURopa относно насърчаване на концепции и идеи за активно европейско гражданство в рамките на Европейската година на гражданите 2013.
Лондон, 26-27 юни 2013
http://www.youropa-project.eu

 

 

 

 

 

"ГРАЖДАНИ": РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Гражданската компетентност може да бъде определена като умения и желание за активно гражданско участие, основано на доверие в другите хора във всеки от контекстите на социалния живот: училище, местна общност, работно място, дейности за отдих и забавление. От индивидуална гледна точка, гражданските компетентности са средство за овластяване на индивида и осигуряване на индивида на мотивация, автономност и отговорност за контрол върху собствения живот, независимо от социалните условия, в които всеки индивид се намира. От социална гледна точка, гражданската компетентност помага за изграждане на социалния капител на обществото и подкрепя демокрацията, социалното и икономическо развитие. Заради значимостта им, Европейската комисия поставя гражданските компетентности в списъка с ключови компетентности (2006), които трябва да бъдат развивани и подкрепяни чрез Стратегията за „Учене през целия живот”. В частност всяка държава–членка на ЕС трябва да осигури начално образование и обучение на всички млади хора, което гарантира развитието на техните граждански компетентности. Следвайки препоръката на Комисията много държави-членки започнаха да включват развитието на гражданските компетентности в техните училищни програми.

 

Проектът ГРАЖДАНИ се стреми да подкрепи тази тенденция като изработи Наръчник за развитие на граждански компетентности при учениците, предназначен за учители. Проектът започна през януари 2011 г. и ще продължи до края на 2012 г. Консорциумът се състои от 4 основни партньори (педагогически факултети на висши учебни заведения и две организации, чиято мисия e подкрепа на училищата за повишаване на качеството на образованието) заедно с десет училища, които ще пилотират Наръчника.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j