EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

Tilmeld dig vores mailingliste

    

Civico vil blive præsenteret på Youropa konference om Fremme af koncepter og ideer aktivt medborgerskab i Europa i ramme for Den Europæiske år for borgerne 2013.
London, 26-27 juni 2013
http://www.youropa-project.eu

 

OMKRING PROJEKTET

Medborgerskabskompetence kan defineres som "evne og vilje til at ville engagere sig i aktiv deltagelse, der bygger på en holdning af tillid til andre mennesker, i alle sammenhænge i det sociale liv: skole, lokalsamfund, arbejdsplads, fritidsaktiviteter”. Fra et individuelt synspunkt er medborgerskabskompetence et redskab til myndiggørelse af den enkelte og giver motivation, selvstændighed og ansvar for at styre ens eget liv ud over de sociale omstændigheder, hvori man befinder sig. Fra et socialt synspunkt underbygger medborgerskabskompetence, i kraft af at den hjælper med til at skabe social kapital, demokrati, social - og økonomisk udvikling. Europa-Kommissionen har opført medborgerskabskompetence som en af ​​de nøglekompetencer, der skal udvikles i henhold til EU-strategien for livslang læring. I særlig grad, bør et hvert medlemsland sikre en grunduddannelse, der tilbyder alle unge mulighed for at udvikle denne kompetence. Mange medlemslande har fulgt denne anbefaling og er begyndt at indarbejde udvikling af medborgerskabskompetence i deres skolers læseplaner.


Projektet Civico ønsker at fremme denne tendens ved at producere en guide til udvikling af medborgerskabskompetence hos elever. Projektet startede i januar 2011 og vil fortsætte indtil slutningen af 2012. Konsortiet er dannet af de 4 hovedpartnere (fakultetet for uddannelse fra tre universiteter og to organisationer, hvis opgave er at støtte skoler i at højne kvaliteten af ​​undervisningen) samt 10 skoler hvor guiden afprøves.

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j