EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

Dołącz do naszej listy mailingowej

    

CIVICO zostaną przedstawione na konferencji YOURopa na promowanie koncepcji i idei aktywnego obywatelstwa europejskiego w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013.
London, 26-27 czerwca 2013
http://www.youropa-project.eu

 

O PROJEKCIE

Kompetencje obywatelskie są definiowane jako „zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami”. Z indywidualnego punktu widzenia, kompetencje obywatelskie są narzędziem wzmacniającym siłę jednostki i dającym jej motywację, autonomię i odpowiedzialność w kierowaniu własnym życiem, niezależnie od sytuacji społecznej, w jakiej aktualnie się znajduje. Ze społecznego punktu wiedzenia kompetencje obywatelskie pomagają budować kapitał społeczny, wzmacniać demokrację i społeczno-ekonomiczny rozwój. Komisja Europejska (2006) umieściła kompetencje obywatelskie na liście kompetencji kluczowych, które znalazły się w strategii rozwoju Kształcenia Ustawicznego UE. Każde państwo członkowskie UE powinno zapewnić edukację oraz szkolenia z tej tematyki wszystkim młodym ludziom, aby przyczynić się do rozwoju tych kompetencji. Zgodnie z tym zaleceniem wiele państw członkowskich rozpoczęło włączanie nauczania kompetencji obywatelskich do szkolnych programów nauczania.

 

Projekt CIVICO ma na celu włączenie się w wyżej opisany trend poprzez stworzenie Podręcznika rozwijającego kompetencje obywatelskie uczniów 14+. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku i będzie kontynuowany do końca 2012 roku. Konsorcjum składa się z 4 głównym instytucji (Wydziały Pedagogiczne 2 uniwersytetów oraz 2 instytucje zajmujące się podnoszeniem jakości edukacji) plus 10 szkół, które będą pilotować Podręcznik.

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j