EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

Gå med i vår mailinglista

    

CIVICO will be presented at the YOURopa Conference on Promoting the Concepts and Ideas of Active European Citizenship in the Framework of the European Year of Citizens 2013.
London, 26-27 June 2013
http://www.youropa-project.eu

 

 

 

 

 

OM PROJEKTET

Medborgarskap Kompetens kan definieras som "förmåga och vilja att engagera sig aktivt deltagande, baserat på en förtroende i andra människor, i alla sammanhang i det sociala livet, skolan, samhället, arbetsplatsen, fritidsaktiviteter." Från en enskild synpunkt medborgarskap kompetens är ett verktyg för ökat inflytande för den enskilde och ger motivation, självständighet och ansvar att förvalta sitt eget liv förutom de sociala omständigheter där man är. Från en social synvinkel förstärka en utveckling av medborgarskaps kompetens, genom att skapa social kapital, demokrati, social -. och ekonomisk utveckling. Europeiska kommissionen har listat de medborgarskap kompetensen som en av de nyckelkompetenser som skall utvecklas inom EU: s strategi för livslångt lärande. Vart land bör i synnerhet ha en ledamot att säkerställa en grundläggande utbildning som ger allt ungdomar att utveckla denna kompetens. Många medlemsländer har följt denna rekommendation och har börjat, att införliva utvecklingen av de medborgerliga färdigheter i sina skolornas läroplaner.


Civico Projektet vill uppmuntra denna trend genom att producera en guide för utveckling av medborgarskap kompetens i studenter. Projektet startade i januari 2011 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2012. Konsortiet bildas av de fem huvudpartnerna (fakulteten för utbildning på tre universitet och två organisationer vars uppgift är att stödja skolor i att höja kvaliteten på undervisningen) och 10 skolor där guiden testas.

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j