EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

PARTNERSCHAFT/KONTAKTE

 

www.asev.it
ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
contact person: Giulia Rigoli, email: g.rigoli@asev.it
www.asev.it
 

Istituto Superiore Statale E. Fermi
Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI -  Tel.  ++ 39 0571 80614
http://www.issfermiempoli.it
Contact person:     Rocco Mannarino
mail: fiis01600E@istruzione.it

 

Istituto d’Istruzione Superiore  “FERRARIS – BRUNELLESCHI”
Via R. Sanzio 187 - 50053 - Empoli (FI) Tel. ++ 39 0571.81041-81543
www.iisferraris.it
Contact person:    Lucia Cerri
mail: info@iisferraris.it

VIA - VIA University College
contact person: Henning Westphael, email: hewe@viauc.dk
www.viauc.com

 

Hasle School
Herredsvej 15
8210 Aarhus V
http://www.hasle-skole.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

Contact Person: Dothe Bach
mail: has@aaks.aarhus.dk

  Søndervangsskolen
Søndervangs allé 40
8260 Viby J
http://www.soendervangskolen.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

Contact person: Martin Bernhard
mail:sdr@mbu.aarhus.dk

www.swspiz.pl

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Osoba kontaktowa: Joanna Szczecińska

e-mail: jszczecinska@spoleczna.pl

Strona internetowa: www.spoleczna.pl

 

Społeczna Akademia Nauk to niepubliczna uczelnia wyższa, która oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie oraz kursy podyplomowe w bardzo różnych dziedzinach. W chwili obecnej w Społecznej Akademii Nauk uczy się ponad 20 tysięcy studentów.
Uczelnia jest aktywna w obszarze badań naukowych, organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych oraz publikacji prac naukowych, a od 2005 r. działa aktywnie na polu  projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zarówno jako koordynator, jak i partner.

 

Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP
Fundacja Euro-Edukacja
ul. Sienkiewicza 9
90-113  Łódź
email: ewagrzedowska@op.pl
tel: +48 600 203 234

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
Integracyjne Gimnazjum nr 47 w Łodzi
al. Wyszyńskiego 86
Łódź
tel: +48 42 2584883
dyrektor: p. Barbara Celmerowska
http://www.zsi1.edu.lodz.pl/gimnazjum/klasy.html
http://www.zsi1.pl/
email: zsi1@edu.lodz.pl

www.paideiafoundation.org PF - Paideia Fundation
contact person: Maria Dankova, email: maria@online.bg
www.paideiafoundation.org
 

ELISAVETA BAGRYANA SECONDARY SCHOOL No 51
28, Sofijski geroj Street
1000 Sofia, BULGARIA
Contact person: Assen Alexandov, Headmaster
Phone +359 29520545
Fax +359 29521309
mail: sou51@abv.bg
http://51sou.hit.bg/ 

 

HRISTO BOTEV SECONDARY SCHOOL
1, Stratsin Street
7300 Kubrat, BULGARIA
Contact person: Tatyana Docheva, Headmaster
Phone + 359 848 7 2446
Fax +  359 848 73273
mail: tdocheva@hotmail.com
http://soukubrat.com/

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j