EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

OMKRING PROJEKTET

Medborgerskabskompetence kan defineres som "evne og vilje til at ville engagere sig i aktiv deltagelse, der bygger på en holdning af tillid til andre mennesker, i alle sammenhænge i det sociale liv: skole, lokalsamfund, arbejdsplads, fritidsaktiviteter”. Fra et individuelt synspunkt er medborgerskabskompetence et redskab til myndiggørelse af den enkelte og giver motivation, selvstændighed og ansvar for at styre ens eget liv ud over de sociale omstændigheder, hvori man befinder sig. Fra et socialt synspunkt underbygger medborgerskabskompetence, i kraft af at den hjælper med til at skabe social kapital, demokrati, social - og økonomisk udvikling. Europa-Kommissionen har opført medborgerskabskompetence som en af ​​de nøglekompetencer, der skal udvikles i henhold til EU-strategien for livslang læring. I særlig grad, bør et hvert medlemsland sikre en grunduddannelse, der tilbyder alle unge mulighed for at udvikle denne kompetence. Mange medlemslande har fulgt denne anbefaling og er begyndt at indarbejde udvikling af medborgerskabskompetence i deres skolers læseplaner.


Projektet Civico ønsker at fremme denne tendens ved at producere en guide til udvikling af medborgerskabskompetence hos elever. Projektet startede i januar 2011 og vil fortsætte indtil slutningen af 2012. Konsortiet er dannet af de 4 hovedpartnere (fakultetet for uddannelse fra tre universiteter og to organisationer, hvis opgave er at støtte skoler i at højne kvaliteten af ​​undervisningen) samt 10 skoler hvor guiden afprøves.
De første projektmøder fandt sted i foråret 2011. Civico kick-off møde var i Empoli (Italien) den 12. og 13. april, hvor repræsentanter for de fem vigtigste partnere mødte hinanden og drøftede udviklingen af projektet, tidsplanen og en hensigtsmæssig måde at samarbejde på. Det næste møde var virtuelt og fandt sted den 24. maj.

 

Civico giver projektets partnere mulighed for at dele ud af deres forskelligartede ekspertise om medborgerskabskompetence og herigennem opnå en fordel, i forhold til implementering af undervisning i medborgerskab i eget land. Hver af de fem partnere i Civico vil producere 10 undervisningsplaner, der vil blive afprøvet på skoler i fem forskellige EU-lande til guiden, vil der tages kulturelle forskelle mellem partnerlandene i betragtning i den afsluttende guide.
Afprøvningsfasen vil vare frem til december 2011. For at øge udbredelsen af projektet i 2012 på europæisk plan, vil guiden efter validering, blive oversat til fem andre europæiske sprog og udbredt bl.a. i kraft af internetressourcer (FAQ), til op i mod1500 lærere og interessenter og vil desuden blive anvendt af andre 35 skoler i Europa. Et virtuelt ressourcecenter for medborgerskabskompetence vil også blive udviklet og vedligeholdt efter projektets afslutning.


Guiden om udvikling af medborgerskabskompetence er rettet mod europæiske lærere og er baseret på en aktiv didaktik.  De 50 lektionsplaner vil være rette mod undervisning af elever på 14 år og derover. To udførlige formidlings- og udnyttelsesplaner vil gøre vejledningen kendt og anvendt af europæiske lærere og andre interessenter (skoler, skoleledere, organisationer, læreruddannelser, lærernes organisationer, forskere, politikere, frivillige). Mere end 1500 lærere og andre interessenter vil blive informeret om guiden, og ca. 3000 elever (400 i løbet af afprøvningsfasen og 1400 i løbet af implementeringen) og 100 lærere (20 i løbet af afprøvning og 70 under implementering) vil bruge guiden. Partnerne forventer en betydelig indvirkning af dette projekt.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j