EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

OM PROJEKTET

Medborgarskap Kompetens kan definieras som "förmåga och vilja att engagera sig aktivt deltagande, baserat på en förtroende i andra människor, i alla sammanhang i det sociala livet, skolan, samhället, arbetsplatsen, fritidsaktiviteter." Från en enskild synpunkt medborgarskap kompetens är ett verktyg för ökat inflytande för den enskilde och ger motivation, självständighet och ansvar att förvalta sitt eget liv förutom de sociala omständigheter där man är. Från en social synvinkel förstärka en utveckling av medborgarskaps kompetens, genom att skapa social kapital, demokrati, social -. och ekonomisk utveckling. Europeiska kommissionen har listat de medborgarskap kompetensen som en av de nyckelkompetenser som skall utvecklas inom EU: s strategi för livslångt lärande. Vart land bör i synnerhet ha en ledamot att säkerställa en grundläggande utbildning som ger allt ungdomar att utveckla denna kompetens. Många medlemsländer har följt denna rekommendation och har börjat, att införliva utvecklingen av de medborgerliga färdigheter i sina skolornas läroplaner.

 

Civico Projektet vill uppmuntra denna trend genom att producera en guide för utveckling av medborgarskap kompetens i studenter. Projektet startade i januari 2011 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2012. Konsortiet bildas av de fem huvudpartnerna (fakulteten för utbildning på tre universitet och två organisationer vars uppgift är att stödja skolor i att höja kvaliteten på undervisningen) och 10 skolor där guiden testas.

Det första projektet ägde rum våren 2011. Civico kick-off mötet var i Empoli (Italien) den 12 och 13 april, där representanter för de fem huvudpartnerna träffade och diskuterade utvecklingen av projektet tidsplan och ett lämpligt sätt att samarbeta. Nästa möte var virtuellt, den 24 maj.
I Civico kan projektpartner dela sina olika kunskaper innanför medborgarnas kompetens och därmed få en fördel i samband med genomförandet av medborgarutbildning i länderna. Var av de fem partners i Civico kommer att producera 10 lektionsplaner som kommer att testas i skolor i fem olika EU-länder. Guiden kommer att beakta kulturella skillnader mellan partnerländerna.

 

Testfasen kommer att pågå fram till december 2011. För att öka spridningen av projektet i 2012 på europeisk nivå. Vill guiden efter validering kommer att översättas till fem andra europeiska språk och används i stor utsträckning, tack vare Internet resurser (helpdesk) för upp mod1500 lärare och intressenter. Den kommer också att användas av andra 35 skolor i Europa. En virtuell resurs för medborgarskap kompetens kommer också att utvecklas och upprätthållas efter att projektet avslutats.

 

Guiden till utvecklingen av medborgarskap kompetens riktar sig till europeiska lärare och bygger på en aktiv didaktik. De 50 lektionsplaner kommer att riktas mot undervisning av elever i åldrarna 14 och äldre. Mer än 1500 lärare och andra intressenter kommer att informeras i guiden och ca. 3000 elever (400 under testfasen och 1400 under genomförandet) och 100 lärare (20 under testet och 70 under genomförande) kommer att använda guiden. Partnerna väntar en betydande inverkan av detta projekt.

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j