EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

ВИРТУАЛЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

 

1. Статии/Публикации
 

http://www.gudevica.org/moodle/mod/wiki/view.php?id=391

Уики речник с основни понятия от гражданското обрадзование

 

http://www.dadalos-iizdvv.org/

Сайт с ресурси па гражднаско образвоание на 7 езика

 

http://rc.cega.bg/

Ресурсен център на Фондация С.Е.Г.А. Сдържа ресурси за занимания по гражданско образование със специален акцент върху общност и толерантност

http://start.e-edu.bg/?sesskey=undefined

Национален образователен портал. Съдържа безплатни ресурси за различни занимания на ученици по различни дисциплини

 

2. Европейски проекти

 

 

http://www.euclick.bg/bg/hotpotatoes.html

Европа на клик – ресурси по гражданско образование произведени от български учители с помощта на технологията „горещи картофи”

 

http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/

Сайт на проекта „От бедност към благоденствие”. Съдържа много ресурси подходящи за занимания по гражданско образование

http://www.carbondetectiveseurope.org/Country.aspx?CountryID=2

Сайт на проекта Въглеродни детективи. Много полезни ресурси за отговорно отношение към околната среда

http://www.voice-comenius.org/

 

http://youropa-project.eu/

 

www.dactive.eu

 

www.europeansforexample.eu

 

3. НПО развиващи граждански компетентости

 

 

http://www.teachingcitizenship.org.uk

A professional subject association for those involved in civic education

 

http://europa.eu/citizens-2013/en
Европейската година на гражданите 2013 е посветена на правата, произтичащи от гражданството на ЕС. През годината ще насърчаваме диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда ЕС през 2020 г.

 

http://www.dare-network.eu/project.htm

ДАРЕ је НВО и других организација чији је циљ подизање профила образовања за демократско грађанство (ОДГ) и образовање за људска права (ХРЕ), побољшати квалитет ЕДЦ / ХРЕ услуга, и промовисати Транскултурална и транснационална сарадња свих актери на терену.

 

http://www.paideiafoundation.org/ssp.php?page=18

Най-добрият сайт за ресурси за гражданско образование в България

http://bglog.net/grajdanskoobrazovanie/

Най-голямата блогърска учителска общност в България. Учители споделят множество изработени от тях самите ресурси чрез тази мрежа

 

4. Други полезни връзки за гражданските компетентости

 

http://nauchi.parliament.bg/index.php

Образователен сайт на Народното събрание на РБ. Специлано насочен към деца от всички възрасти

 

 

 

 

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j