EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

VIRTUEL RESOURCE CENTER

 

1. Articles/publications
 

http://www.grundloven.dk/

The Danish constituton – Danish version (Den danske grundlov

 

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/
My Constitutional Act with explanations.aspx

An English version of the Danish constitution, with comments. Published by the Danish parliament. As such not the authoritative translation.( En engelsk udgave af grundloven med kommentarer. Den er udgivet af folketinget, men er ikke en autoritative version)

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse og 0undervisning fo voksne/2010/Folkeoplysningsudvalgets rapport/4,-d-, Demokratisk medborgerskab.aspx

A chapter about democracy and citizenship from a report published by the danish ministry of Education  2010 called The Significance of Civic Education to the Society  - the report is in Danish. (Et kapitel om demokrati og medborgerskab fra rapporten udgivet af undervisningsministeriet 2010 der hedder Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning – rapporten er på dansk).

 

2. EU projects

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/
c11090_en.htm

Eu’s key competences ei. Civic - and social competences. - English version.

(EU’s definition af demokratiske  nøglekompetencer herunder sociale – og medborgerskabskompetencer - Engelsk version)

http://www.voice-comenius.org/

 

http://youropa-project.eu/

 

www.dactive.eu

 

www.europeansforexample.eu

 

3. NGOs dealing with civic competences

 

  http://www.dare-network.eu/project.htm

DARE er en af ngo'er og andre organisationer, der har til formål at profilere uddannelse i demokratisk medborgerskab (EDC) og menneskerettigheder Education (HRE), forbedre kvaliteten af EDC / HRE-tjenester og fremme tværkulturelle og tværnationalt samarbejde mellem alle aktører på området.

 

http://www.medborgerskabet.dk/

Medborgerskabet” is an educational site, that offers different courses in relation to citizenship for 13 to 17 year old students, that teachers can book inline.  There are some recourses available on the site itself (incl. more links on citizenship) – The site is in Danish.

(”Medborgerskabet” er en dansk undervisningshjemmeside, der tilbyder forskellige kurser for 6 til 10 klasse om medborgerskab, som lærere kan booke online. Der er nogle resurser tilgængelige direkte på hjemmesiden, blandt andet flere links om medborgerskab – hjemmesiden er på dansk).

http://medborger.net

Medborger.net is a network of school leaders established to promote and facilitate knowledge and experience between educational institutions, researchers and specialists in order to initiate activities that promote active citizenship in school, work and society generally. – The site is in Danish. (Skoleledernetværket er et initiativ, der med overskriften
”Medborgerskab gennem uddannelse” ønsker at fremme og facilitere videns- og erfaringsudveksling mellem uddannelsesinstitutioner, forskere og specialister medhenblik på at igangsætte aktiviteter, der fremmer aktivt medborgerskab i skolen, arbejdslivet og i samfundet generelt. – hjemmesiden er på dansk)

 

http://humanrights.dk/home

The Danish institute for human rights  - English version (Dansk institut for menneskerettigheder Engelsk version)

 

4. Other useful links connected with civic competences

 

 

http://www.teachingcitizenship.org.uk

A professional subject association for those involved in civic education

  http://europa.eu/citizens-2013/en
Borgernes Europaår sætter fokus på de rettigheder, som følger med et EU-borgerskab. I løbet af året vil vi opfordre alle de forskellige lag inden for stater, civilsamfund og erhvervsliv ved begivenheder og konferencer i hele Europa til at debattere disse rettigheder og bygge en vision for, hvordan EU bør se ud i 2020
 

http://www.thedanishparliament.dk/

Homepage of the Danish Parliament – English version

(Det danske folketings hjemmeside - engelsk version)
 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm

”New in Denmark” is the official portal for foreigners and integration in Denmark. On it you can find the governments understanding of civic competence and citizenship.  – English version (”Ny i Danmark” er den officielle hjemmeside for indvandre og integration in Danmark. Her kan man finde regeringens definition af medborgerskab - Engelsk version)

 

http://www.u-web.dk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=131

An educational site made by the Danida – the official Danish foreign aid organization under the Ministry of foreign affairs. Amongst other things there is a blog where Nepal students blog with Danish students. Some parts of the site are in English. (En hjemmeside med undervisningsmateriale oprette af Danida, Danmarks officielle ulandsstøtteorgaisation under udenrigsministeriet. Indeholder blandt andet en blot mellem danske og napalesiske elever. Dele af hjemmesiden er på engelsk)

 

 

 

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j