EN DE IT PL DK FR SF PT BG ES

 

CENTRUM ZASOBÓW WIRTUALNYCH

 

1. Artykuły/publikacje
 

http://www.kongresobywatelski.pl/iii-pomorski-kongres-obywatelski/wystpienia-i-sprawozdania/112-prawdziwe-wartoci-edukacji

PRAWDZIWE WARTOŚCI EDUKACJI – wystąpienie podczas III Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

 

http://www.eakademiaprzyszlosci.pl/pub/files/Pliki_do_pobrania/
O_kompetencjach_kluczowych_e-learningu_i_metodzie_projektow.pdf

"O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów"; Anna Okońska – Walkowicz,  Marlena Plebańska, Henryk Szaleniec

 

http://www.odn.poznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_34.pdf

CZYM JEST EDUKACJA OBYWATELSKA?

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:edukacja-obywatelska-i-edukacja-na-rzecz-praw-czowieka-jako-zadanie-wszystkich-nauczycieli&catid=99:edukacja-obywatelska-aktualnoci&Itemid=1205&Itemid=1205

Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli

 

2. Projekty europejskie

 

 

http://www.mlodziwdemokracji.pl/projekt

Biuro Projektu Młodzi w Demokracji
 

http://www.aktywnespolecznosci.pl/?page_id=8

PROGRAM AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI

http://www.ps.org.pl/sowok
Projekt jest powiązany z następującymi projektami, realizowanymi przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”:

- „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie” - finansowany z Funduszy Norweskich - projekt bliźniaczy. Niniejszy projekt poszerza skalę działania projektu finansowanego z Funduszy Norweskich.

- „przyjazna szkoła” - współfinansowany z EFS; 300 szkół otrzymało książki nt. twórczości filmowej, kamery cyfrowe oraz podstawową wiedzę nt. społeczeństwa obywatelskiego.

- „Edukacja poprzez sztukę filmową” - realizowany ze środków własnych stowarzyszenia zebranych w akcji 1 % - 235 szkół otrzyma m.in. pakiety książek o tematyce filmowej.

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/
Documents/2006_4PolishTool4QA_en.pdf

Projekt:
Edukacja Obywatelska (EO):
Od idei do skutecznej praktyki poprzez zapewnienia jakości
(projekt: Zapewnianie jakości edukacji obywatelskiej)
Poradnik zapewniania jakości

edukacji obywatelskiej w szkołach
 

http://www.voice-comenius.org/

 

http://youropa-project.eu/

 

www.dactive.eu

 

www.europeansforexample.eu

 

3. NGO zajmujące się edukacja obywatelską

 

 

http://www.dare-network.eu/project.htm
DARE jest organizacji pozarządowych i innych organizacji, których celem jest podniesienie rangi edukacji obywatelskiej (EDC) i edukacji praw człowieka (HRE), poprawy jakości EDC / HRE usług oraz promowanie międzykulturowej i międzynarodowej współpracy wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie.

 

https://www.ceo.org.pl/pl/o-ceo

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - kompetencje kluczowe

 

ttp://civicpedia.ngo.pl/

CIVICPEDIA
 

http://www.frdl.org.pl/spolecze/spolecze.htm

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

 

4. Inne przydatne linki związane z kompetencjami obywatelskimi

 

 

http://www.teachingcitizenship.org.uk

A professional subject association for those involved in civic education

  http://europa.eu/citizens-2013/en

Europejski Rok Obywateli 2013 upłynie pod znakiem praw związanych z obywatelstwem w UE. W ramach jego obchodów będziemy promować dialog wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. W tym celu w całej Europie odbędzie się szereg konferencji i innych wydarzeń, których uczestnicy będą dyskutować na temat praw w UE i współtworzyć wizję Unii w roku 2020.

http://www.men.gov.pl/
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 

http://ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/cel-1.-ksztaltowanie-postaw-sprzyjajacych-kooperacji-kreatywnosci-oraz-komunikacji-10.php

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego - tekst główny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   
 

http://www.ore.edu.pl/

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:HTML

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 

http://www.wos.org.pl/

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 

http://mlodziezowerady.eu/O_naszych_dzialaniach__3

POZYCJA MŁODZIEŻOWYCH RAD W POLSCE
 

http://www.wzp.pl/cim/spoleczenstwo2/aktywnosc_obywatelska.htm

CENTRUM INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ
   

 

 

 

www.asev.it
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.asev.itwww.viauc.comwww.paideiafoundation.orgwww.swspiz.pl
u0zb1c - 2xefqw - mnlfdl - 54dpo5 - kfb92r - u72f6t - pkm32l - eb8h7j